Spędzanie świąt w towarzystwie grypy żołądkowej sprawia, że telewizor staje się interesującą alternatywą dla ciągłego irytowania żony wizjami nieuchronnej śmierci w wyniku grypowych niestrawności. W tym to stanie półświadomości zrodził się pomysł na quiz inspirowany filmem „Król Artur”. Pytania nie są może jakoś szczególnie trudne, ale mniemam, iż odpowiedzi mogą w znaczący sposób poszerzyć wiedzę historyczną (i nie tylko).

1. Co to jest łuk?
(a) starożytny odpowiednik karabinka snajperskiego,
(b) broń dystansowa o przeciętnej celności.

2. Kto to jest rycerz?
(a) starożytny żołnierz do zadań specjalnych,
(b) średniowieczny lennik.

3. Główne przyczyny udziału rycerzy w bitwach?
(a) pieniądze, obrona honoru lub wiary,
(b) zapewnienie wolności wszystkim ludziom.

4. Co się stanie z filigranową kobietą w trakcie zbrojnego starcia kilkuset wojowników?
(a) złamie sobie kręgosłup przy pierwszym zderzeniu z trzykrotnie od niej cięższym wojem,
(b) zabije kilku tego rodzaju wojowników zręcznie unikając wszelkich ataków.

5. Która droga przez zamarznięte jezioro jest bezpieczniejsza?
(a) przy brzegu,
(b) środkiem.

6. Co to jest szarża?
(a) ostatnia faza ataku rozpędzonego oddziału jazdy,
(b) atak kilku jeźdźców nadjeżdżających pojedynczo i nieregularnie z różnych kierunków.

rycerze
Reklamy