Warszawa dn. 4.04.2015r.

Urząd Ekonomizacji Życia
ul. Radosna 4
00-750 Warszawa.

Pan Jerzy Nadgrobski.

Szanowny Panie,

W związku z Pana przewidywaną, ograniczoną produktywnością w nadchodzących latach życia oraz wyraźnie malejącą wartością Pańskich organów, uprzejmie informuję Pana, iż został Pan decyzją Urzędu Ekonomizacji Życia zakwalifikowany do rozczłonkowania oraz utylizacji w Zakładzie Homorecyklingu mieszczącego się przy Wojewódzkim Szpitalu Przeszczepów. Proszę uprzejmie o zgłoszenie się do w/w zakładu przed końcem bieżącego miesiąca celem dokonania wspomnianego zabiegu.

Pańskie zarobki z poprzedniego roku, pogarszająca się sytuacja na rynku pracy oraz wyjątkowo dobra koniunktura na rynku organów do przeszczepów stawia Pańską osobę w niezwykle korzystnej sytuacji. Zamieszczone poniżej na wykresie dane pokazują, iż Pańskie PBP (Productivity Breaking Point) przesunęło się w ostatnim roku o cztery lata wstecz, osiągając pod koniec ubiegłego miesiąca datę dzisiejszą. Oznacza to, iż został Pan automatycznie zakwalifikowany do procedury Dowartościowania Ekonomicznego Automatyczną Dekonstrukcją. Zastosowanie tej procedury pozwoli Panu na szybsze i bezpieczniejsze zrealizowanie Pańskich celów życiowych, jakimi było wysłanie syna i córki na studia zagraniczne oraz zakup auta. Ponad to dokonanie wspomnianego zabiegu pozwoli Pańskiej rodzinie o 25% obniżyć koszt wymarzonej wycieczki do Tajlandii, co oznacza, iż uda się ją zrealizować już w przyszłym roku.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt stałego pogarszania się sprawności Pańskich nerek. Nie dość, iż od dwóch lat są one w Pana przypadku klasyfikowane jako pasywa, to dodatkowo, zgodnie z diagnozą lekarską, w nadchodzących trzech latach koszt ich leczenia spowoduje redukcję zysku z procedury D.E.A.D. o ponad 35%. Oznacza to, iż jedno z Pańskich dzieci będzie musiało zakończyć swoją edukację jedynie na studium policealnym. W trosce o Pańskie dobro apelujemy o Pańską odpowiedzialność społeczną oraz bezzwłoczne wykorzystanie nadarzającej się okazji.

z poważaniem,

przewodniczący komisji

Józef Enefzecki.

rycerze
Reklamy